Gecertificeerd

KOMO certificering

Afval naar grondstof verklaring

Wij dragen actief bij aan duurzame afvalverwerking en ontvingen hiervoor van Renewi een afval naar grondstof verklaring.

  ISO 9001-2015

  Partner K-Vision Circulair

  Deze certificering is een resultaat van zorgvuldige en welbewuste bedrijfsvoering

   Hanssen Kozijnen is Circulair partner van profiel leverancier van K-Vision Profine Nederland.

   Dit houdt in dat zij deelneemt aan het recyclingprogramma dat oud kunststof inzamelt en verwerkt tot nieuwe K-Vision profielen.